Revysoft

Het pensioenakkoord

Een vervolg onderzoek naar de ingrediënten voor een succesvolle pensioentransitie

Ons deelnemersprofiel

C-level managers bezig met de pensioenstransitie

Nederland

Pensioenverzekeraars & -uitvoerders

Een voortzetting van de verkenning

 

Begin 2023 gaven meer dan 20 betrokkenen vanuit PUO’s en pensioenverzekeraars in onze eerste WTP survey, een representatief beeld hoe de Wet Toekomst Pensioen de pensioensector raakt als het gaat om marktpositionering, prioriteiten, IT transformatie en deelnemercommunicatie. Interessante bevindingen waren de verwachte impact op de strategische positionering, het spanningsveld tussen de noodzaak en kosten van persoonlijke communicatie en de impact op het IT landschap. Sindsdien is de Wet Toekomst Pensioenen van kracht geworden en zijn er verkiezingen geweest die het draagvlak voor de veranderingen op politiek niveau hebben beinvloed.


Graag kijken wij met u hoe de sector – 1 jaar later en een stuk verder in de voorbereidingen – er nu voor staat, voortbouwend op de resultaten van vorig jaar. Daarom nodigt Accenture u uit om deel te nemen aan dit vervolgonderzoek. Door deel te nemen ontvangt u een persoonlijk rapport dat uw inzichten vergelijkt met die van anderen in de sector, waardoor u een helder beeld krijgt van de stand van zaken en uw positie daarin.


We danken u bij voorbaat voor uw deelname aan dit onderzoek. Uw bijdrage zal helpen om een dieper inzicht te krijgen in de evolutie van de pensioensector en de uitdagingen waarmee deze te maken heeft.

De voordelen bij deelname

Young startups business meeting to discuss the situation on the marketing in the meeting room. Business teamwork meeting concept.

Unieke inzichten

Verkrijg een representatief beeld vanuit de sector

Een eigen rapport

Vergelijk uzelf met vakgenoten door inzichten in uw eigen resultaten

Analyse

Identificatie van trends door meerjaren analyse

Belangrijke thema's

Vernieuwde business

De ambitie van organisaties na de transitie

Informeren van deelnemers

Het ondervangen van intensievere communicatie

IT transformatie

Veranderingen binnen de IT omgevingen

Over Accenture

Accenture opereert wereldwijd met meer dan 700.000 medewerkers en heeft een breed portfolio van diensten. Met meer dan 35 jaar ervaring in de pensioensector helpen we onze klanten om meer dan 100 miljoen deelnemers beter van dienst te zijn. Accenture heeft ruime ervaring met grootschalige digitale transformaties van pensioenuitvoerders. Hierdoor kunnen we de pensioensector goed ondersteunen in het aangaan van de verschillende uitdagingen die de WTP met zich meebrengt:

 

– Kostendruk en noodzaak om te differentieren;

– Op het juiste moment deelnemers voorzien van relevante informatie tegen acceptabele kosten;

– Aanpassing van het applicatie landschap, overnemen legacy applicaties;

– Klaarmaken van de organisatie met skills transformatie programma’s;

– Het opschonen van data – essentieel voor het invaren en migraties.